Terraria ModLoader  0.11.1
A framework for Terraria mods
Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException Class Reference
+ Inheritance diagram for Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException:
+ Collaboration diagram for Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException:

Public Member Functions

 RecipeException ()
 
 RecipeException (string message)
 
 RecipeException (string message, Exception inner)
 

Public Attributes

override string HelpLink => "https://github.com/tModLoader/tModLoader/wiki/Basic-Recipes"
 

Detailed Description

Definition at line 5 of file RecipeException.cs.

Constructor & Destructor Documentation

◆ RecipeException() [1/3]

Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException.RecipeException ( )

Definition at line 9 of file RecipeException.cs.

9  {
10  }

◆ RecipeException() [2/3]

Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException.RecipeException ( string  message)

Definition at line 12 of file RecipeException.cs.

13  : base(message) {
14  }

◆ RecipeException() [3/3]

Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException.RecipeException ( string  message,
Exception  inner 
)

Definition at line 16 of file RecipeException.cs.

17  : base(message, inner) {
18  }

Member Data Documentation

◆ HelpLink

override string Terraria.ModLoader.Exceptions.RecipeException.HelpLink => "https://github.com/tModLoader/tModLoader/wiki/Basic-Recipes"

Definition at line 7 of file RecipeException.cs.