Terraria ModLoader  0.11.1
A framework for Terraria mods
Terraria.ModLoader.ItemLoader.HookList Class Reference
+ Collaboration diagram for Terraria.ModLoader.ItemLoader.HookList:

Public Member Functions

 HookList (MethodInfo method)
 

Public Attributes

GlobalItem [] arr = new GlobalItem[0]
 
readonly MethodInfo method
 

Detailed Description

Definition at line 34 of file ItemLoader.cs.

Constructor & Destructor Documentation

◆ HookList()

Terraria.ModLoader.ItemLoader.HookList.HookList ( MethodInfo  method)

Definition at line 39 of file ItemLoader.cs.

39  {
40  this.method = method;
41  }

Member Data Documentation

◆ arr

GlobalItem [] Terraria.ModLoader.ItemLoader.HookList.arr = new GlobalItem[0]

Definition at line 36 of file ItemLoader.cs.

Referenced by Terraria.ModLoader.ItemLoader.AltFunctionUse(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.AnglerChat(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ArmorArmGlowMask(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ArmorSetShadows(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanEquipAccessory(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanHitNPC(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanHitPvp(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanPickup(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanRightClick(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CanUseItem(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.CaughtFishStack(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ChoosePrefix(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ConsumeAmmo(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ConsumeItem(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawArmorColor(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawBody(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawHair(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawHands(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawHead(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.DrawLegs(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ExtractinatorUse(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetAlpha(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetHealLife(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetHealMana(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetWeaponCrit(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetWeaponDamage(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GetWeaponKnockback(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GrabRange(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.GrabStyle(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HoldItem(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HoldItemFrame(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HoldoutOffset(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HoldoutOrigin(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HoldStyle(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.HorizontalWingSpeeds(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.IsAnglerQuestAvailable(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ItemSpace(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.MeleeEffects(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.MeleeSpeedMultiplier(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ModifyHitNPC(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ModifyHitPvp(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ModifyManaCost(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ModifyTooltips(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ModifyWeaponDamage(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.NeedsModSaving(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnConsumeAmmo(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnConsumeItem(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnConsumeMana(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnCraft(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnHitNPC(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnHitPvp(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnMissingMana(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OnPickup(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.OpenVanillaBag(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PickAmmo(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostDrawInInventory(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostDrawInWorld(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostDrawTooltip(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostDrawTooltipLine(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostReforge(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PostUpdate(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreDrawInInventory(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreDrawInWorld(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreDrawTooltip(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreDrawTooltipLine(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreOpenVanillaBag(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreReforge(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.PreUpdateVanitySet(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.ReforgePrice(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.RightClick(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.SetMatch(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.Shoot(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.Update(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UpdateAccessory(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UpdateArmorSet(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UpdateEquip(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UpdateInventory(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UpdateVanitySet(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UseItem(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UseItemFrame(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UseItemHitbox(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UseStyle(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.UseTimeMultiplier(), Terraria.ModLoader.ItemLoader.VerticalWingSpeeds(), and Terraria.ModLoader.ItemLoader.WingUpdate().

◆ method

readonly MethodInfo Terraria.ModLoader.ItemLoader.HookList.method

Definition at line 37 of file ItemLoader.cs.